Adaptiv

Människan är en nykomling i Det glömda landet,
betraktad som en inkräktare av andra släkten.
Men inget annat släkte kan likt människan
anpassa sig till nya situationer och levnadsvillkor.
Du kan spendera ett kraftpoäng när du ska
slå för en färdighet och får då istället slå slaget
med en annan, valfri, färdighet. Du måste kunna
motivera hur du använder den valda färdigheten.
SL har sista ordet, men ska vara tillåtande.