Erfarenhet

 

Livet som äventyrare innehåller många utmaningar, och om du överlever farorna kan du vara säker på att du förändras och kanske lär dig ett och annat på vägen. Lärdomarna du får under spelets gång mäts i erfarenhetspoäng
(ERF). Du får dina ERF efter spelmötets slut. Ta ett eftersnack och låt hela
spelbordet diskutera.

För varje fråga nedan
du kan svara ja på vinner du en ERF:
✥ Har du deltagit i spelmötet?
✥ Har du färdats genom minst en hexruta på kartan där ni inte har varit förut?
✥ Har du upptäckt en ny äventyrsplats?
✥ Har du besegrat ett eller flera monster?
✥ Har du hittat en skatt (värd minst 1 guld)?
✥ Har du givit en annan äventyrare en värdig begravning?
✥ Har du byggt en funktion i ert fäste?
✥ Har du aktiverat din stolthet?
✥ Har du påverkats av din mörka hemlighet?
✥ Har du riskerat livet för någon annan?
✥ Har du utfört en extraordinär handling som inte täcks av ovanstående frågor?

SL har sista ordet om hur många ERF varje rollperson ska få, men låt alla spelare tycka till.

Använda Erfarenhet

Du kan använda dina ERF till att förbättra dina färdigheter och talanger eller lära dig nya. Du kan enbart spendera ERF under ett kvartsdygn när du VILAR eller SOVER.

Färdigheter

Att öka FV i en färdighet ett steg kostar lika mycket som det FV du vill uppnå multiplicerat med 5. Att öka från FV 2 till FV 3 kostar till exempel 15 ERF. Du kan bara öka ett FV ett steg i taget. Att lära sig en ny färdighet (med FV 1) kostar 5 ERF. För att kunna göra detta måste du dock antingen ha använt färdigheten och lyckats (utan FV) under spelmötet, eller bli instruerad
av en lärare under minst ett kvartsdygn. Läraren måste själv ha FV i färdigheten.

Talanger

Att öka nivån i en talang ett steg kostar lika mycket som den nivå du vill uppnå
multiplicerat med 3. Att öka från nivå 1 till nivå 2 kostar till exempel 6 ERF.
Att lära sig en ny talang (på nivå 1) kostar 3 ERF. Det kräver även minst ett kvartsdygns övning och ett lyckat slag för INT (slå enbart för grundegenskapen). Du kan göra ett försök per kvartsdygn. Om du får instruktion av en lärare som har talangen lyckas du automatiskt.

Du kan enbart lära dig nya yrkestalanger för ditt yrke eller allmänna talanger. Du kan inte lära dig yrkestalanger från andra yrken och inte heller släktestalanger från andra släkten.

Magi

För att utveckla magiska talanger bör du hitta en villig lärare med högre nivå i talangen än du. Utan lärare trefaldigas kostnaden i ERF för att höja nivån i en magisk talang eller lära sig en ny. Läs mer om magi i här.