Sociala konflikter i Forbidden Lands

Ibland kan du få din vilja fram utan att ta till
våld, genom att bluffa eller övertala dina motståndare
utan att dra blankt stål. Det kan till
och med vara möjligt mitt under en pågående
strid om SL bedömer att det är rimligt. Till
konflikter utan våld använder du färdigheten
MANIPULERA (sid xx).

Det du begär eller det du försöker få motparten
att tro på måste vara rimligt – ingen SLP
kommer att gå på vad som helst eller agera helt
emot sina egna intressen, hur bra du än slår.
MONSTER: Många monster är så vildsinta eller
korkade att de helt enkelt inte går att påverka
med ord, hur välsmort ditt munläder än är.
Detta framgår i kapitel 5 i Spelledarboken.

Utförande

När du försöker övertala eller bluffa någon slår
du ett motståndsslag för MANIPULERA mot
motpartens GENOMSKÅDA. Både du och motparten
slår tärning, men det räknas bara som en handling för dig.
Om du lyckas MANIPULERA någon måste
motparten antingen göra som du vill eller omedelbart
angripa dig med fysiskt våld. Även om
motparten väljer att göra som du vill kan han
kräva någon form av motprestation från dig.
SL bestämmer vad motprestationen är, men det
måste vara rimligt att du kan utföra den. Det är
upp till dig att acceptera avtalet eller avstå.

Förhandlingsposition

Dina chanser att lyckas MANIPULERA någon påverkas av din förhandlingsposition, som bedöms av SL.

Var och en av dessa faktorer ger
dig modifikation +1 tärning:

✥ Du har fler personer på din sida.
✥ Det du önskar kostar inte motparten något.
✥ Motparten har tagit skada.
✥ Du har hjälpt motparten tidigare.
✥ Du lägger fram din sak mycket väl (SL:s
bedömning).

Var och en av dessa faktorer ger dig modifikation
–1 tärning:

✥ Motparten har fler personer på sin sida.
✥ Du ber om något dyrbart eller riskabelt.
✥ Motparten har inte något att vinna på att
hjälpa dig.
✥ Ni har svårt att förstå varandra.
✥ Avståndet mellan er är KORT eller längre.