Förinta odöd

✥✥ NIVÅ 2
✥✥ RÄCKVIDD: Nära
✥✥ VARAKTIGHET: Omedelbar
✥✥ INGREDIENS: Helig symbol
Döda som reser sig från sina gravar är en
kränkning av naturens ordning och måste
stoppas. Denna besvärjelse ger odöda skada
på STY lika med effektgraden. En odöd som
FÖRINTAS är borta för gott och kommer inte
tillbaka.