Förvränga sinne

✥✥ NIVÅ 2
✥✥ RÄCKVIDD: Kort
✥✥ VARAKTIGHET: En kvartstimme

Du får offret att se eller höra något som inte finns, eller döljer något som annars skulle ha upptäckts. För småsaker krävs effektgrad 1, för människostora syner krävs effektgrad 2, och för illusioner stora som ett hus krävs effektgrad 3. Bara en person påverkas. Offret kan GENOMSKÅDA
illusionen, men får ett avdrag lika med effektgraden. Besvärjelsen fungerar inte på monster.