Portal

✥✥ NIVÅ 3, RITUAL
✥✥ RÄCKVIDD: Nära
✥✥ VARAKTIGHET: Ett kvartsdygn per effektgrad

Denna kraftfulla ritual river ett hål i slöjan
mellan världarna och öppnar en väg mellan
dem. Det hela är ett mycket riskabelt företag
eftersom du riskerar att stöta på allehanda demoner
och andra illvilliga väsen på andra sidan
– kanske kan du utnyttja dem för dina syften,
men det är minst lika troligt att de kommer att
utnyttja dig. Eller vilja sluka dig hel. Besvärjelsen
BETVINGA DEMON (se blodsmagi) är mycket
användbar här. Detaljerna är upp till SL.
En annan konkret användning för besvärjelsen
är att du kan skapa en ny PORTAL på andra
sidan som kan leda till vilken plats du vill i
Det glömda landet.