113 – Okvädaren

En irriterande, gnällig och mycket högljudd
stämma skär genom landskapet. Någon skriker ut
okväden, hån och utmaningar. När ni kommer
närmare ser ni en ranglig träkonstruktion som reser
sig flera meter rakt upp i luften. Högst upp står
en smal orch med överlägsen uppsyn. När han ser
er knäpper han upp sina hosor och pissar åt ert
håll samtidigt som förolämpningarna haglar.

Orchen Khardnal kallar sig den store Hetsaren
och ser det som sin uppgift att väcka folk ur sin
självpåtagna slummer. Khardnal tror att det
är han själv som genom sin aggressivitet har
skrämt undan blodsdimman. Anfaller rollpersonerna
kommer Khardnal att skjuta med pilbåge
eller attackera med yxa och sköld. Han njuter
av att kasta sig in i bärsärk och kommer att slåss
till döden medan han ömsom förolämpar sin
motståndare och ömsom berömmer henne för
att hon är i kontakt med sin inre vrede.
Khardnal kommer från klanen Urhur och
har speldata som en typisk orch av denna klan
(sid 60), men har även talangen BÄRSÄRK.

Khardnal den store Hetsaren

STY 5, SMI 3, INT 3, KAR 3
FÄRDIGHETER: Närkamp 3, Rörlighet 2,
Skytte 1, Genomskåda 2, Manipulera 5
UTRUSTNING: Stridsyxa, nitläder, kortbåge, stor sköld.

Hans okvädningar