EAZ – Klassförmågor: Mutationer

T66 Mutation
11. Amfibisk
12. Eldsprut
13. Fyrarmad
14. Hoppförmåga
15. Hyperreflexer
16. Insektoid
21. Insektsvingar
22. Likätare
23. Luxvarelse
24. Magnetism
25. Mardrömmare
26. Mental dominans
31. Mänsklig planta
32. Parasit
33. Patokinesi
34. Pyrokinesi
35. Reptilisk
36. Röt-ätare
41. Sonar
42. Sporsäckar
43. Sprinter
44. Spårsinne
45. Syraspott
46. Telepati
51. Vilddjur
52–66 Slå om