Shredd Buzzard

Från höga ruiner spanar vråken ut över Zonen med sina gula ögon.
Gråbruna fjädrar låter den smälta in omgivningen. Sitt namn har besten fått av sina muterade klor som liknar långa knivblad. Vråken jagar genom att dyka ner på sina offer och med klorna knipsa av lämplig del, eller bara ta tag i
offret och flyga iväg. De största bestarna  har mätt upp till tio meter mellan vingspetsarna. Yngre eller mindre exemplar nöjer sig oftast med att riva ut ögon eller knipsa av öron.

Grundegenskaper: STY 8, SMI 8
färdigheter: Slåss FV 3, Fly 4, Ta krafttag FV 2.
Pansar: 1
Vapen: Klor (vapenskada 2, vid träff slits
ett rejält köttstycke loss).

1 KLOATTACK!
Vråken river två äventyrare inom NÄRA avstånd. Genomför en
attack med sju grundtärningar och vapenskada 1 (huggskada) mot var och en
av dem.

2 HUGGATTACK!
Besten hugger närmaste äventyrare med sin vassa näbb. Genomför
en attack med tio grundtärningar och vapenskada 2 (huggskada).

3 DYKATTACK!
Vråken sveper genom luften och river en olycklig äventyrare
inom NÄRA med all sin kraft. Genomför en attack med nio grundtärningar och
vapenskada 2 (huggskada). Om attacken träffar slås offret till marken.

4 RAMMATTACK!
Vråken flyger med all kraft in i en äventyrare med sitt hårda huvud. Genomför en attack med tio grundtärningar och vapenskada 2 (kross-skada). Om offret träffas slås hon till marken.

5 SKAKATTACK!
Bestens käft fattar ett kraftigt tag om en äventyrare inom ARMS LÄNGD och skakar henne våldsamt. Genomför en attack med nio grundtärningar och vapenskada 2 (huggskada). Om attacken träffar slängs äventyraren till NÄRA avstånd och slås omkull.

6 SLÄNGD MOT MARKEN!
Vråken griper tag i en äventyrare inom NÄRA avstånd med sina klor och lyfter mot himlen. Slå för attacken med åtta tärningar. Om attacken lyckas får varelsen tag i offret och lyfter mot skyn (KORT avstånd). I början av nästa runda släpper vråken sitt offer, som tar fallskada från 10+2T6 meters fall.