EAZ – Fenomen

Olika typer av fenomen som kan drabba zonen.

 1. Blindgångare (MA25)
 2. Drömblomster (MYZ69)
 3. Elfälla (GA66)
 4. Elstängsel (GA65)
 5. Frätargräs (MYZ70)
 6. Gasmoln (GA65)
 7. Gejser (GA66)
 8. Isstorm (GA66)
 9. Jordbävning (GA67)
 10. Lavin (GA68)
 11. Ljusbävning (GA69)
 12. Magtorsk (MYZ70)
 13. Parasitsvamp (MYZ70)
 14. Skogsbrand (GA69)
 15. Slukhål (GA69)
 16. Sotfly – Sjunkhål av aska (MA28)
 17. Syraregn
 18. Väktartromber – Små drönare som skadar inkräktare genom att vivla upp damm och smuts (MA29)
 19. Zontörne – Taggbuskar (MYZ77)
 20. Ärgflyn – Flygande och frätande maneter (MYZ77)
 21. Översvämning (GA69)