Alternativa regler för pengar och rikedom

I en post på Forbidden Lands inofficiella facebookgrupp föreslog att man att man borde ersätta pengar med rikedom som en resurstärning, som med pilar, facklor, mat och dryck.  Man nämnde likheter med Resources i Vampire: Dark Ages och liknande.

Mattias Ånmo presenterade sitt förslag:

”Min T4-T12tabell som vi ska provköra kommer nog bli riktigt bra. Där det kommer bli tre nivåer:
1. autosucess inom ramen för din spelade rikedomsnivå (resurstärning)
2. Slå ett slag för excesser inom din rikedomsnivå
3. Autofail (gå ner en tärningstyp) vid större köp så som dyr rustning, häst osv beroende på nivån. ”