Dirt swallower

En best som jagar sina byten genom att luckra upp marken ovanför sig och vänta på att ett oförsiktigt offer skall gå ned
sig. Jordslukaren är en avlång och skaltäckt
varelse i dubbel manslängd med
otaliga ben och kraftiga mandibler. Den
är enträgen och enveten i sina attacker
och anfaller till offret är nedkämpat eller
jordslukaren går under.

grundegenskaper:

STY 8

Färdigheter: Slåss FV 3, Fly FV 5 (under jord).
Pansar: –
Vapen: Ringformat gap (vapenskada 2).
Den som blir träffad blir även nerdragen
i jorden. Offret måste Ta krafttag
för att komma loss (räknas som en
handling). Så länge offret sitter fast får
jordslukaren +3 på alla attacker mot
det. Om ett offer kommer loss brukar
jordslukaren ge upp och Fly.
förflyttning: Jordslukaren rör sig
obehindrat genom lös jord. Jordslukare
är mycket svåra att upptäcka innan
de anfaller. Även om RP går mycket
försiktigt fram får de modifikation -3 på
att Speja.