Kompetenser: Rättskipare

En Rättsskipare är en Beskyddare, en väktare eller en Tank.

Du kan välja EN av dessa inriktningar:

Kompetenser – Väg 1:

  1. Rulla med slagen Så länge du är beredd på attacken, har du alltid 1 poäng naturligt skydd i form av att du kan rulla med slagen.
  2. BeskyddareDu kan placera dig i vägen för en attack riktad mot någon annan som är Nära eller närmare dig.  Du måste välja detta innan motståndaren slår för att träffa. Då träffen inte var menad för dig så kan du dessutom rulla med slaget och om du lyckas med ett slag mot Uthållighet därmed halvera skadan som går in (Avrunda skadan uppåt efter eventuella rustningsslag). Du mister dock din egen handling i rundan (eller i nästa runda, om du redan har agerat i denna runda)
  3. Överlevare Du får vända på tärningarna vid slag på den kritiska träfftabellen när du själv drabbats.

Kompetenser – Väg 2:

  1. Vapenmästare – Välj en stridsstil baserat på ett ett specifikt vapen (Obeväpnade tekniker så som Rundsparkar, Danska skallar eller Knä i skrev funkar). Du får +2 Tärningar i strider när du använder din specifika teknik.
  2. Svaga punkterDu kan välja att ignorera en motståndares Rustningsvärde, men använder då Intelligens istället för Motorik tillsammans med Närstrids färdigheten. 
  3. Var som vatten Din svårighetsgrad ökar inte av antalet motståndare som attackerar dig. .