Fördärv – Skapa karaktär

  1. Välj en klass
  2. Lägg ut 9 poäng på Grundegenskaper. Minst 1 på varje, högst 5. Robotar har 15 poäng från början (men de har sedan en kostnad på andra saker som påverkar dessa poäng).
  3. Välj en arketyp och välj 1 Kompetens
  4. Fördela 10 poäng på valfria Färdigheter
  5. Välj/Slumpa fram 2 Klassfördelar
  6. Välj 1 Allmän fördel
  7. Spendera din 10 Utvecklingspoäng
  8. Om du vill, välj ut en eller flera Nackdelar, vilket ger extra Utvecklingspoäng.
  9. Etablera din levnadsnivå, genom att bestämma tillsammans med SL vilken typ av tillgångar du har. Har du inte ökat upp nivån med hjälp av Klassfördelar eller Utvecklingspoäng, så anses du har Levnadsnivå 0
  10. Välj din startutrustning från denna lista

 

Utvecklingspoäng