Rock Bottom

Fuktfarmare, odlar ätbar röd mossa (smakar järn)

 

Alucard Mansion – Ruin på en kulle strax norr om staden.
Alucard Cellar – Grottsystem under Mansion. Tillhåll för Black Stripes och annat otäckt.

Golddust – Gruvbolag.

Miguels junk – Begagnade maskindelar

Rocky Roads – Värdshus

WB40 – Krog för främst Råskinn.

 

Dust Trail – huvudled genom Rock bottom