Otho von Boetcher

Ärkeättling från Cybellium. Huvudansvarige för projektet att få liv i Crybatt fabriken Uzumeo Inc och grundare av gruppen Vendors.

Kidnappades av Gepetto från Crimson Banner, men fritogs sedan Gr3 (Vendors).

Tog kontrollen av Vendors, men förlorade fabriken till Crimson Tide, de ihopslagna trupperna från Tornados och Crimson Banner.

Har nu skapat en ny bas som går under namnet Camp Shoebill.