Svärdets Sång – Vintergatan

Grupp 1

Ett gäng unga äventyrare från Ingehåla, en stad med ca 1400 invånare, vid floden Karvanns mynning. Gruppen känner varandra, då de alla bor i samma hyreshus, nere vid hamnen.

Huset ägs av den rik halv-alvs ätten Bärnsten (Mafaldas släktingar).

Spelare

 • ♀Chantel Malm – Dvärg Krigare. Spelas av Kelly
 • ♀Tia – Svartalf Ryttare med varghonan Shadow. Spelas av Lilja
 • ♀Yuki – Alv Tjuv. Spelas av Lita
 • ♀Vera Bärnsten – Halvalv Magiker. Spelas av Mafalda
 • Lomira – Alv Druid. Spelas av Eira

SLPs

Bärnstens ätten styr mycket av staden, tack vare sina ekonomiska muskler och kontrollen av stor del av hamnen.

Dvärgaätten Malm sköter en stor del av stadsvakten.

 •  Dortuk – Orch Krigare, kroniskt hungrig och gillar smaken av Svartalfer. Dödades av Yuki och Tia
 • ♀ Fyra – Svartalf, Bartender på värdshuset ”Det ruttna äpplet”. Moster till Tia.
 •  Groknach – Orch Druid och hobbymusiker/torterare. Dödades av Chantel
 •  Korrtum – Människa, Nasare. Kom till värdshuset ”Det ruttna äpplet” och berättade om ljussken i tornruinen nordväst om Ingahåla.

 


Grupp 2

En grupp av tonåringar från Mörkedal, en by av ca 300 utstötta norr om floden Karvann.

Spelare

 • ♂ Lutz – Svartalf Ryttare. Spelas av Adam
 • ♂ White Wolf – Halvalv Magiker. Spelas av Adrian
 • ♂ Osama – Vargfolk Krigare. Spelas av Arsheia
 • ♂ ??? – Orch Krigare. Spelas av Leo
 • ♂ ??? – Svartalf Druid. Spelas av Max
 • ♂ Zankus – Människa Skald. Spelas av Sigge
 • ♂ ??? – Spelas av Ville

SLPs

 •  Hogart – Rostbroder. Hade fångats av Krunk, men befriades av gruppen.
 •  Krunk – Människorövande Rese,  dödades av grupp 2

 

Kvarder

Kvarderna är en ryttarklan från Aslene.

Kvarder tror som alla aslener starkt på heder och lojalitet mellan vänner.
De är inte längre något nomadfolk, men nomadtillvaron har för dem ett romantiskt skimmer och långa tider av friboende vildmarksliv ingår i deras uppfostran.

Korpsystrarna

Korpsystrarna är en religiös sekt som dyrkar Korp, som enligt dem är Gudafadern, inte Orme. Kätteri anser de flesta andra religiösa gruppering och Korpsystrarna jagas och bränns av Rostkyrkans anhängare.

Helare och hamnskiftare är ofta korpdyrkare.

Rostkyrkan

Enligt Rostbröderna var korpen som ledde människorna till Ravland av järn och ormen av trä – gåvor till människan att tillverka redskap och vapen av för att dominera sin omvärld. Rostbröderna kallar faderguden för Rost och hans maka för Heme. De tillber rostiga beläten och grova trästoder som representerar gudarna.

Järngardets riddarorden, kyrkans väpnade gren, är direkt underställd rostfursten Kartorda. Riddarna rider inte sällan på demonomvandlade
djur. De strider mot orcher och andra fiender men utför även straffexpeditioner mot misshagliga byar.

Rostbröderna accepterar men föraktar Ormkyrkan, medan korpdyrkare aktivt förföljs, pinas och avrättas.

Mossfotsklanen

En grupp Svartalfer. Livnär sig främst på jakt.

Håller till i nordvästra utkanten av Arinaskogen.

Medlemmar

 • Dorsmakk – Svartalf, Jägare. Tillhör Mossfotsklanen.
 • Igra – Svartalf, Krigare. Tillhör Mossfotsklanen.
 • Krett – Svartalf, krigare. Tillhör Mossfotsklanen.
 • Nochtosh –  Svartalf, Jägare. Tillhör Mossfotsklanen.
 • Yarach –  Svartalf, Krigare. Tillhörde Mossfotsklanen. Dödades av Mazhug.