EAZ – Klassförmågor: Djurförmågor

Hos de karaktärer som står närmast besten, så finns det möjlighet att utveckla djurförmågor. Det är främst förmågor som naturligt finns hos den ras vars best du har inom dig, men det finns möjlighet att mutera utanför sina naturliga förmågor också.

 • Amfibisk
 • Blixtsnabb
 • Flyktsinne
 • Giftbett
 • Grävare
 • Hoppförmåga
 • Jaktsinne
 • Klättrare
 • Liten
 • Ljudlös
 • Lurvig
 • Löpsnabb
 • Nattsyn
 • Pansar
 • Rovattack
 • Sjätte sinne
 • Stor
 • Svans
 • Varningsrop
 • Växtätare

Kostnad

För att kunna köpa upp en djurförmåga med erfarenhetspoäng gäller följande.

 • Du får max ha en mänsklighet på 74%
 • Du ska ha förlorat dig till besten nyligen (Se regler för detta nedan).
 • Om du önskar skaffa en djurförmåga som inte naturligt finns hos din best, dubblas kostnaden för det första steget i den onaturliga förmågan. Övriga steg kostar ordinarie pris.
 •  Om du blandar djurförmågor med mutationer eller cybernetik, så minskar din mänsklighet med extra mycket för den förmåga som inte finns i din klass. Dvs om du är en djurmutant med mutationer från start, men nu även skaffar djurförmågor, så kommer varje djurförmåga du skaffar, ge dig dubbelt så högt avdrag på mänskligheten.

Lurvig

Du har tjock, varm päls som både skyddar mot hugg och slag. Du kan spendera en VP för att slippa slå ett slag för att motstå effekterna av köld.

Du kan även spendera en VP när du tar skada av något yttre angrepp. Skadan minskar då med ett. Du kan inte spendera mer än en VP åt gången för att minska skada.

 

Lurvig

Dvala

Du har förmågan att försätta dig i en dvala, som gör att du
varken behöver mat, vatten eller ens luft. För att slippa äta och
dricka måste du lägga en VP per dygn. För att slippa andas måste du lägga en VP var tionde minut – användbart när du blivit begravd av en lavin eller gömmer dig under vatten.
När du är i dvala kan du inte utföra någon handling, utom att vakna upp.

Horn

Du bär en ståtlig krona av horn på huvudet, och du kan använda
dessa till både anfall och försvar i obeväpnad närkamp.
För varje vildsinnespoäng (VP) du spenderar innan du slår för att slåss (oavsett om du anfaller eller parerar) får du +2 på slaget. Du
måste spendera VP innan du slår för slåss.
Slå för eventuella vildsinneseffekter efter attacken.
Hornen kan inte kombineras med närstridsvapen.