VÄRMEPUMP

En maskin som med hjälp av kompressor använder ett arbetsmedium för att bli varmare när trycket ökar och kallare om trycket sänks. Höjer eller sänker temperaturen.

UN-krav: Teknologi 60
Övrigt krav: Förbränningsmotor / generator / ångmaskin
Slå för: FÖRSTÅ SIG PÅ
Arbetspoäng: 2 x RP
UN-bonus: Teknologi + T6
Special: Detta projekt kan genomföras flera gånger om, men ger endast UN-bonus första gång.

av Roger Feed

FYR

Härifrån kan ni se fiender på långt håll. Fyren styr fartyg tryggt i hamn, även i dåligt väder eller mörker.

UN-krav: Teknologi 10
Övrigt krav: Hamn
Slå för: KÄMPA PÅ eller SPEJA
Arbetspoäng: 2 x RP
UN-bonus: Försvar + T6, Kultur + T6

av Roger Feed

SMEDJA

Arken kan smida enkla vapen, utrustning och smycken av metall skrot.

UN-krav: Teknologi 5
Slå för: FÖRSTÅ SIG PÅ eller TA KRAFTTAG
Arbetspoäng: 2 x RP
UN-bonus: Försvar + T6, Kultur + T6, Teknologi + T6
Special: Priset på närstridsvapen av metall halveras.

av Kjetil Hansen

GRAVPLATS

En plats att gå för minnen och söka tröst. Vi hedrar våra döda och de glöms inte. En plats att begrava våra döda är viktiga för folkets själ och hjälper oss undvika barbari.

UN-krav: Kultur 5
Slå för: MANIPULERA eller VÅRDA
Arbetspoäng: 2 x RP
UN-bonus: Kultur + T6
Special: Ett besök läker en känsla. Maximum en gång per spelmöte.

av Roger Feed

BORDELL

Det byggs ett bordell i Arken. Mutanter skriver kontrakt på att jobba i bordellen. Kontraktet varar en vis period och är mot betalning. Drivs av någon boss.

UN-krav: Kultur 5
Övrigt krav: Slaveri
Slå för: MANIPULERA eller SLÅSS
Arbetspoäng: 2 x RP
UN-bonus: Kultur minus T6
Special: En timme i bordellen med en prostituerad läker T6-2 tvivel, kostar vanligtvis ca fyra patroner. Notera att resultatet kan bli 1 minus 2 och därmed orsaka en poäng trauma i tvivel istället för att läka den.

av Kjetil Hansen, modifierad av Daarkh

FRYSLAGRING

Väl isolerad box, kyld med en värmepump. Folket kan på ett tillförlitligt sätt lagra mat kyligt och säkert under lång tid. Men endast ett spelmöte med ett batteri.

UN-krav: Teknologi 30
Övrigt krav: Värmepump, batteri / generator
Slå för: FÖRSTÅ SIG PÅ eller KÄMPA PÅ
Arbetspoäng: 2 x RP
UN-bonus: Krubb + 2T6

av Roger Feed, mindre modifiering av Daarkh

KÖLDLAGRING

Box grävt ned under jorden. Den är väl isolerad och kyls med isbitar.

UN-krav: Teknologi 5
Övrigt krav: Periodisk tillgång på is
Slå för: FÖRSTÅ SIG PÅ eller TA KRAFTTAG
Arbetspoäng: 1 x RP
UN-bonus: Krubb + T6

av Roger Feed, mindre modifiering av Daarkh

ÅNGKÄRRA

Ett ångdrivet fordon som kan rulla
snabbt genom Zonen.
UN-krav: Teknologi 30
Övrigt krav: Verkstad, smältverk, ångmaskin
Slå för: förstå sig på
Arbetspoäng: 3 x rp
UN-bonus: –
Special: Ångkärran kan bära tio passagerare,
ökar förflyttning i strid och
halverar tiden det tar att utforska en
sektor i Zonen. Läs mer om hur fordon
fungerar i kapitel 6. Kärran kan användas
till att fly från hot eller ramma fiender.
Prylbonus +1.
Skyddsvärde: 3, Tålighet: 3

PATRONFABRIK

En fabrik för att gjuta nya patroner att
ladda Folkets skjutvapen med.
UN-krav: Teknologi 30, Försvar 10
Projektkrav: Smältverk
Slå för: förstå sig på
Arbetspoäng: 1 x rp
UN-bonus: Försvar + T6
Special: Patroners värde halveras i
Arken.