Meka

MEKA (TEKNIK)
Förmågan att bygga och manipulera maskiner och andra
mekaniska saker.
BYGGA
Spelledaren bestämmer vad som krävs för att bygga
något. Några exempel på vad som kan krävas:

 • Du behöver ett särskilt föremål.
 • Du måste lyckas med att beräkna.
 • Du måste lyckas med att förstå.
 • Du måste lyckas med att programmera något.
 • Du behöver mycket tid.
 • Du behöver nya verktyg.

När du har det du behöver beskriver du vad du gör och slår för att hantera trubblet att faktiskt bygga saken. Lyckas du kan du skriva upp saken som en ägodel med bonus +1.

BONUSEFFEKTER:

 • Saken är tåligare än förväntat. Lägg till +1 på bonusen (max +3).
 • Saken kan göra mer än förväntat. Lägg till +1 på bonusen (max +3).
 • Saken är diskretare än förväntat. Lägg till +1 på bonusen (max +3).

 

 

MIXTRA
Färdigheten meka kan också användas till att ta sönder,
använda och manipulera mekaniska föremål. Det kan
till exempel vara att dyrka ett lås eller köra en bil. Ibland
måste du lyckas med beräkna för att förstå hur du ska
göra.
BONUSEFFEKTER:

 • Ge en framgång till en annan rollperson.
 • Du behöver inte slå tärningarna för att klara av trubbel i exakt samma situation i framtiden.
 • Du gör det snabbt.
 • Du gör det tyst.
 • Du imponerar på någon.

Röra sig

Förmågan att klättra högt, balansera, springa snabbt,
jaga någon eller komma undan.
BONUSEFFEKTER:

 • Ge en framgång till en annan rollperson.
 • Imponera på någon.
 • Du blir inte upptäckt.

Kämpa

Förmågan att lyfta tunga saker, slåss och att uthärda
fysiskt krävande situationer.
BONUSEFFEKTER:

 • Ge en framgång till en annan rollperson.
 • Imponera, skräm eller förnedra.
 • Lås fast din motståndare.
 • Ta något från din motståndare.
 • Din motståndare slås medvetslös.
 • Du behöver inte slå tärningarna för att klara av trubbel i exakt samma situation i framtiden.

Smyga

Förmågan att gömma sig, smyga och stjäla.
BONUSEFFEKTER:

 • Ge en framgång till en annan rollperson.
 • Du hittar något oväntat eller mer av det du letade
  efter.

Leda Vägen

Zonstrykarens färdighet.
Regeluppdatering från zk6: Denna färdighet ska baseras på kyl, inte skp som det står på sidan 31 i Spelarboken.

Vilken idiot som helst kan vandra ut i Zonen. Men vet du inte vad du gör blir du snart ett välgnagt lik, ett bortglömt offer för Rötan eller Zonens odjur. Ni zonstrykare är ett eget släkte, enstöringar som gav er ut i Zonen och lärde känna den redan som barn, långt innan
resten av Folket ens hade en tanke på att våga sig ut. Andra mutanter tittar snett på er, rädda att Rötan ska smitta eller bara för att ni inte är som andra.

Slå för att leda vägen när du går in i en ny zonsektor (SL kan läsa
mer om zonfärder i kapitel 1 av Spelledarboken).
Om du lyckas upptäcker du eventuella hot i sektorn i tid. Om du
misslyckas snubblar du rakt in i faran.

Bonuseffekter: För varje extra / du slår, välj en effekt ur listan nedan. Varje alternativ kan bara väljas en gång.

 • Du ser var i sektorn det finns artefakter. Du kan fortfarande behöva kämpa för att få tag på dem. Finns det inga
  artefakter i sektorn får du veta det också.
 • Du kan läsa av rötnivån i sektorn (sid 57).
 • Du hittar T6 patroner, ännu fungerande.
 • Du hittar T6 ransoner rötskadat krubb, i form av ätbara växter eller rester från den gamla världen.

Mecka

Skrotskallens färdighet

Zonen är ditt förlovade land, överallt finns saker från den gamla världen som kan byggas ihop till något nytt. Du samlar alltid på dig skrot som du hittar och kan med några timmars arbete sätta ihop ett fungerande hemmabygge. Ett hemmabygge kan vara nästan vadsomhelst, så länge det rimligen går att bygga ihop av vardagsföremål från den gamla världen. Några exempel:

 • skrotvapen. Se vapenlistan på sid 102.
 • fyra pilar.
 • skrotrustning. Skyddsvärde 3 (sid 104).
 • sköld. Tillverkad av vägskylt. Skyddsvärde 3.
 • rötdräkt. Skyddsvärde 3 mot Röta (sid 148).
 • köldskyddsdräkt. Ger prylbonus +3 för att uthärda köld (sid 108)
 • sprängladdning. Sprängverkan 6 (sid 109).
 • fackla och elddon (sid 108).
 • lampa. Drivs av sprit (en dos per timme) eller artefakten Batteri.
 • kikare. Ger prylbonus +1 till att speja.
 • mistlur. Ger ifrån sig ett högt ljud som hörs kilometervis.
 • spritdestillator. Ger på några timmar 1T6 doser sprit, men måste matas med trä eller växter.
 • kamouflage. Ger prylbonus +2 till att smyga.
 • skrotflotte. Kan bära upp till fem mutanter över vatten.
 • vagn. Kan bära rejält med skrot och ransoner.
 • ballong. Kan bära en person några hundra meter innan varmluften tar slut.
 • skrotkanon. Se vapentabellen. Varje skott kräver en sprängladdning.

Komponenter: Innan du skapar dit hemmabygge måste du beskriva vilka delar du använder och hur du sätter ihop prylen.
Välj fritt, men kom ihåg att det måste vara trasiga vardagsföremål från den gamla världen. För att hålla ihop konstruktionen kan du exempelvis använda ståltråd, snöre, silvertejp eller rostiga
spikar och skruvar. Vad ditt hemmabygge består av har ingen spelteknisk betydelse, att beskriva det i detalj skapar stämning och inlevelse.

Hållbarhet: Hemmabyggen är provisoriska skapelser, oftast gjorda för att lösa ett problem här och nu – inte för att hålla
i längden. Normalt håller ditt bygge bara för en handling eller motsvarande användning, sen faller det i bitar (prylbonus
sjunker direkt till noll). Du kan dock som extraeffekt (nedan) bygga saker som håller längre.

Krav: En del saker är svårare att bygga än andra. sl kan ställa ett eller två krav ur listan nedan:

 • Hemmabygget tar flera dagar att
  göra klart.
 • Du behöver en särskild bit skrot (inte
  en artefakt), som du saknar. Men du
  vet vem (sl bestämmer) som har en…
 • Du behöver en viss bit skrot, som du
  saknar. Men du vet var i Zonen den
  kan finnas…
 • Du behöver en särskild artefakt för
  att hemmabygget ska funka.

Nytt försök: Om du misslyckas går något snett, och sl har som vanligt rätt att utsätta dig för ett missöde. Hemmabygget
funkar inte som det är tänkt, kanske exploderar det i ansiktet på dig eller sviker dig när du bäst behöver det. Du får inte slå för samma bygge igen, om du inte hittar nytt skrot först. I en ny sektor, där det finns annat skrot, kan du testa igen. Alternativt kan sl ställa ett nytt
krav (ovan).

Bonuseffekter: För att bygget alls ska funka måste du slå minst en /. För varje ytterligare / du slår får ditt hemmabygge en valfri bonuseffekt. Välj ur listan eller hitta på något eget som passar
bättre, med sl:s godkännande. Du kan bara välja varje effekt en gång,
om det inte står något annat.

 • Hemmabygget blir hållbart och går att använda mer än en gång.
 • Föremålets prylbonus ökar ett steg.
 • Ett vapens skada ökar med ett.
 • Ett vapen får en extra pipa och kan därmed avfyras en gång till innan det måste laddas om (sid 100). Denna effekt kan väljas flera gånger.
 • Skyddsvärdet fören rustning eller rötdräkt ökar med 1. Kan väljas flera gånger.
 • En sprängladdnings sprängverkan ökar med 3. Kan väljas flera gånger.
 • En sprängladdning förses med dödligt skrot som ökar
  vapenskadan till 2 (sid 102).
 • En flotte kan bära dubbelt så många passagerare.

Reparation: Du kan inte bara bygga nya prylar – du kan laga dem som går sönder också. Med ett lyckat slag och några timmars
arbete kan du reparera ett föremål som tappat prylbonus (sid 52). Om du lyckas återställs prylbonusen till startvärdet.
Om du misslyckas sänks prylbonufärdigheter sen permanent till det nuvarande värdet.
Du kan laga ett föremål vars prylbonus nått noll – men misslyckas du är föremålet permanent förstört.

Fordon: Vissa skrotskallar har en särskild passion för bilar, motorcyklar och andra fordon från den gamla världen. För dem
är den högsta drömmen att hitta ett fordon, få det att fungera och bygga om det till en riktig zonkärra. Hur fordon fungerar kan du läsa i kapitel 6. Med en lyckad reparation (ovan) kan du laga ett trasigt
fordon, så länge det är hyfsat intakt. Med ett separat slag kan du också förbättra fordonet på olika sätt. Du kan bygga om ett fordon flera gånger – men effekterna av det tidigare slaget försvinner
inför varje nytt slag.
För varje / du slår, välj en effekt nedan. Samma effekt får väljas flera gånger:

 • trimmad motor. Fordonets prylbonus ökar med ett.
 • taggar och spikar. Fordonets vapenskada (normalt 1) ökar ett steg.
 • pansar. Fordonets skyddsvärde ökar
  med 3 (endast bilar).

Du kan också montera en skrotkanon, eldkastare eller annat tungt vapen på ett fordon. Det kräver inget tärningsslag utöver det för att bygga vapnet i fråga.

Inspirera

Krönikörens färdighet

Din roll i livet är att bevittna och nedteckna Folkets öden i världen efter undergången – men när så behövs kan du också gripa in. När andra mutanter vacklar och tvivlar kan du gjuta nytt
mod i dem, och när de irrar sig in på fel vägar kan du tala dem till rätta. Slå för att inspirera när du hjälper eller hindrar en
annan person (rp eller slp) som utför en handling.

Hjälpa: När du hjälper får du skänka alla ☢ du slår till den andre. Det räknas som om han slagit dem själv, och han adderar dem helt enkelt till de ☢ som han slår själv. Du får pressa ditt slag som vanligt.
Denna hjälp ersätter den normala hjälp du kan ge till andra (sid 54).

Hindra: När du hindrar någon eliminerar varje☢ du slår en ☢ som offret slår. Om alla hans ☢ slås ut misslyckas handlingen. Du måste ha tid att säga några väl valda ord och motparten måste
kunna höra dig. sl kan också bedöma din förhandlingsposition och ge dig en modifikation därefter (sid 97). I en konflikt slår du först för att hindra en handling som du tror att någon annan är på väg att utföra. När det är motpartens tur får han slå för att utföra handlingen – eller välja att avstå.

 

Misslyckande: När du misslyckas med att inspirera hamnar du i vägen för handlingen du försökte hjälpa eller hindra.

Läskunnig: De flesta av Arkens invånare kan varken läsa eller skriva (i alla fall vid spelets början, men se kapitel 7). Krönikörer är annorlunda – plikttroget har ni bevarat kunskaperna som Den gamle
lärde ut när ni var barn.


Uppdatering från Zonkompendium 6 (Sid 46):

Krönikörens specialfärdighet inspirera har under längre tids spel visat sig vara för effektiv. Regeleffekten ändras därför enligt följande: Den första ☢ ger +2 eller -2 på den handling krönikören vill inspirera. Varje ytterligare ☢ ökar modifikationen med +1 eller -1. Krönikören ger alltså inte längre färdigslagna ☢, utan en bonus.