Öywind Läxbo

Name: Concept: Ambition: Desire: Predator: Clan: Generation: Sire: ATTRIBUTES Strength Dexterity Stamina Charisma Manipulation Composure Intelligence Wits Resolve SKILLS Athletics … More

Barry Wolovski

Polis som hittade coteriet i lagerlokalen. Skadades svårt av Thrasher och dödades sedan av Yoki Saki. 

Clark Salcedo

Toreador posör. Förmögen ryktessamlare och delägare i nattklubben The Cell. Childe till Madeleine Payne.

Roofie

Obehaglig Brujah med förkärlek till att kidnappa ensamma kvinnor och använda dem som ofrivillig herd.

Doll

Till synes en ung kvinnlig Gangrel, med förkärlek att locka till sig och sen straffa vuxna män.