1625

1625 – Izy Drewno växer
Folkmängden i staden växer stadigt och kyrkoböckerna visar nu att det bor över 12.000 själar i staden med omnejd.

1603, Juli 1

1603, Juli 1
Izy Drewno når 5000 invånare. Staden breder ut sig kraftigt för att att få plats med alla nybyggare.

Om Polen

Naturtillgångar och energiresurser

Polens största naturtillgång är kol. Kolet är en viktig exportvara då kolet utgör mer än 6% av all export. Polen har betydande naturtillgångar som stenkol, brunkol, naturgas och i mindre mängder råolja och järnmalm. Däremot måste järnmalm och råolja importeras i stora mängder. Kopparfyndigheterna anses till sin storlek vara de femte eller sjätte i världen, och svavelförekomsterna är bland de rikaste i Europa. I landet finns också zink, bly, nickel, kobolt och krom, bergssalt, kaliumsalter, fosfater, lera, krita, kvarts, skiffer och marmor. Drygt en fjärdedel av Polens yta täcks av skog, som förser träindustrin med råvaror.

Beacon of Light monastery

Światło Ostrzegawcze på polska.

Ett gammalt kloster som tillhör Order of the Cross (Teutonic Order). Ligger vid Mroczny Puszcza skogen.

Erich von Graz och Mauritz von Salzburg tog skydd här, efter Sabbaten anföll Lord Drechners herrgård. Härifrån byggde de upp Camarillan i Polen.
När de väl lyckats erövra Izy Drewno så övergavs klostret, och munkarna fick klara sig själva.

Den 15 november 1646, attackerades klostret av Giuseppe Giovanni. Han dödade alla munkar och nunnor utom den yngsta, Julia Gorski. De döda gjorde han till zombies och Julia skulle offras i en ritual. Lalka och Leonard kom till klostret samma natt. De letade efter just Julia och lyckades rädda henne genom att döda Giuseppe och förstöra alla zombies.

Klostret har stått tomt sen dess.