äggnäste

ett litet näste, byggt av kvistar, papper och skrot. I nästet ligger 1T6 ägg.