CIGARETTÄNDARE

CIGARETTÄNDARE

En liten, avlång och genomskinlig
plastbehållare med en metallbit i ena
änden. Inuti plastbehållaren finns en
genomskinlig vätska. Genom att snurra
på ett litet metallhjul kan du tända en
liten eldslåga.

Effekt: Tändaren kan användas för att
enkelt göra upp en eld, och därigenom
eliminera effekterna av köld.
UN-krav: Teknologi 10
UN-bonus: Teknologi +T6