Dykardräkt

Dykardräkt
(Dvs enbart dräkten, inget cyklop, simfötter eller syrgastuber)