DYKUTRUSTNING

Dykutrustning

En heltäckande dräkt i mörkt, segt fornmaterial.
Till dräkten hör ett par reptilfotsliknande
skor, en mask av plast, och
en sliten grön metalltub med slangar
och en märklig mätare på. Forntidens
folk använde denna utrustning för att
vistas under vattnet. Undrar vad dom
hade där att göra…

Effekt: Tung pryl. Mutanten kan vistas
lång tid under vatten. Prylbonus +3 till
att fly under vatten. Skyddar mot gaser
och ger skyddsvärde 3 mot Röta. När
syret i tuben är förbrukat gäller endast
modifikationen för fly.

UN-krav: Teknologi 20
UN-bonus: Teknologi +T6