En fågelholk i trä

En fågelholk i trä. Någon som snickrat hemma eller i slöjden.