ENERGIGRANAT

ENERGIGRANAT

En oansenlig klump av plast och metall,
stor som en knytnäve och med några
dioder och knappar. Denna tingest skapad
under enklavkrigens mest desperata
skede innehåller en kärnladdning
i miniatyrformat och besitter därmed
enorm förstörelsekraft.

Effekt: Lätt föremål. Granaten kastas
med färdigheten skjuta. Extra /
har ingen effekt. Kort räckvidd. Ingen
prylbonus. Om attacken lyckas landar
granaten på nära avstånd från målet,
annars på kort avstånd. Explosionen
har sprängverkan 15 och vapenskada
2. Alla inom kort avstånd tar även en
rötpoäng.
UN-krav: Teknologi 70
UN-bonus: Teknologi +T6, Försvar +T6