FOTOALBUM

FOTOALBUM

En märklig bok med sidor av plastfickor.
I plastfickorna finns mängder av färgbilder.
Bilderna visar leende människor
som äter och åker på en sorts plankor.
Om du studerar bilderna kan du lära dig
mycket om fornmänniskans värld. Men
var försiktig, albumet är gammalt och
bilderna är sköra.

Effekt: Modifikation +2 till att förstå sig på.
UN-krav: Kultur 30
UN-bonus: Kultur +T6