HOCKEYHJÄLM

HOCKEYHJÄLM

En forntida huvudbonad av slagtålig blå plast. Den är lite sprucken och tilltygad, men ger bra skydd åt skallen.

Effekt:
Skyddsvärde 3 mot skada.
UN-krav: –
UN-bonus: Teknologi +1