Kallelse till värnplikt, daterat 2019.

Kallelse till värnplikt, daterat 2019.