Möjlig artifakt: Surfplatta

Surfplatta

Artifakt om den funkar (slå på tabellen nedan)