spökdräkt

ett vitt lakan med två hål utklippta (fungerar som spökdräkt)