UPPÅTTJACK

UPPÅTTJACK

De här vita små tabletterna ser oansenliga
ut, men när du äter dem skärps dina
sinnen tiofalt. Räkna bara inte med att
sova på några dygn. Pillren ligger i burk
eller en karta.

Effekt: När du äter pillren läker du
direkt all förvirring som du tagit.
Tyvärr räcker pillren bara till T6 doser
– när du har tagit alla måste du kassera
kortet. Småsak.
UN-krav: Teknologi 20
UN-bonus: –