Church De Warenne

Med pengar från Duke John de Warenne och andra kristna kunde Lasombran Ignado få denna kyrka rest utanför staden, vilket senare ledde till att hela kvarteret Blackburn utvecklades.