1611

1611
Påven Paul V skickar trupper till Polen för att hjälpa den Katolska Kyrkan mot de övernaturliga väsen som terroriserar landsbygden. De kallas lokalt för Ciernie Ubrany (De Törnklädda) då deras rustningar har små vassa taggar för att hindra dem från att bli greppade och fasthållna.

1597

1597
Hertig Karl av Sverige försöker samla storbönder och adel bakom sig för att skapa en olaglig riksdag och ta makten över Sverige från sin brorson Sigismund Wasa, Kung av Polen, Litauen och Sverige. En av de främsta anledningarna är för att Sigismund vägrar acceptera den Protestantiska läran som stadsreligion. Han vill att Sverige ska bli Katolskt som Polen.