Douglas Fällman

ArketypThe Criminal, Bankman

Karaktärsdrag: Snortar kokain, röker cigg. Gillar att bli dominerad.

Som ung var han en tönt, som hade svårt att få vänner, så han köpte ofta deras vänskap genom att bjuda på godis och annat.

Familj: Skild, men träffar regelbundet den 35-åriga Malin. Hon är en ”Golddigger”, som bor i egen lägenhet som Douglas betalar.
Från sitt tidigare äktenskap med Gunilla, har Douglas tre barn: Jens 23, Jörgen 20, Joel 14.

Bor: I en villa ute i Idenor. Bodde centralt i en lyxvilla tidigare men exfrun Gunilla tog det huset i skilsmässan.

Jobb: Douglas är en ganska högt uppsatt bankman på Hälsinglands Sparbank i Hudiksvall. Där har han sedan länge förskingrat pengar, lite grann i taget för att det inte ska märkas. Chefen Agneta är enligt Douglas totalt oduglig (även om han helst refererar till henne med grova könsord) och fick jobbet över Douglas, enbart för att att styrelsen ville kvotera in kvinnliga chefer.

Distraktioner: Allt som får en att glömma vardagen en stund, kokain och sex är de bästa sätten.

Nackdelar:

  • Harassed
  • Drug addict – Kokain

Relationer:

  • Nike – Har en skuld till Douglas (+2)
  • Frank – Hid you from the polis (+1)

 

The Criminal

Mobsters, gang members, thieves, drug dealers, and hitmen are all driven by two things:
their quest for money and all the shit they’ve endured during their lives. For a precious
few, their criminality grants them the life of luxury. But for most, they only catch a fleeting
glimpse of wealth before someone bigger and meaner takes it all away from them. It’s a
dog-eat-dog world.

OCCUPATION

Choose your Criminal’s occupation from the list below, or invent
one of your choosing.
Thief, Robber, Dealer, Gang member, Homeless, Prize fighter,
Corrupt cop, Enforcer, Club owner, Extortionist, Hitman, Face
of the operation, Getaway driver, Con artist, Mobster, Dealer,
Muscle for hire.

DARK SECRETS

Choose 1 or more Dark Secrets. Suggestions:
◊◊Family Secret
◊◊Forbidden Knowledge
◊◊Guilty of Crime
◊◊Occult Experience
◊◊Victim of Crime

DISADVANTAGES

Choose 2 Disadvantages. Suggestions:
◊◊Bad Reputation
◊◊Drug Addict
◊◊Harassed
◊◊Nemesis
◊◊Sexual Neurosis
◊◊Wanted

ADVANTAGES

Choose 3 Advantages from the list below.
◊◊Streetwise (Charisma)
◊◊Burglar (Coolness)
◊◊Escape Artist (Coolness)
◊◊Sixth Sense (Soul)
◊◊Deadly Stare (Violence)
◊◊Enforcer (Violence)
◊◊Gang Leader (Violence)
◊◊Streetfighter (Violence)

ATTRIBUTES

Assign the modifiers +2, +1, and +0 to the three passive
attributes: Fortitude, Reflexes, and Willpower.
Assign the modifiers +3, +2, +1, +1, +0, −1, and −2 to the
seven active attributes: Charisma, Coolness, Intuition,
Perception, Reason, Soul, and Violence.

LOOKS

Select or come up with your own distinguishing features for your
character.
Clothes: Streetwear, suit, biker, gangsta, casual, tracksuit, exclusively-
cut, or worn clothes.
Face: Hard, handsome, scarred, battered, dishonest, or cruel
face.
Eyes: Grim, calculating, ruthless, cold, mad, piggish, dark, or
suspicious eyes.
Body: Muscular, lanky, enormous, top-heavy, graceful, truncated,
maimed, broken, plump, stocky, or wiry body.

NAME

Choose a name for your character, suitable to the locale in
which the campaign is set.

RELATIONS

Everyone introduces their character by name, looks, and
personality. Take your turn. Write down the other player characters’
names. Go around the table again to establish your
Relations.
If you know any of the other player characters from before,
choose one of these options to establish the relationship
between the two of you.
◊◊One of the characters hid you from the police or others
who were after you. Take +1 Relation with them.
◊◊One of the characters knows you’ve committed a
terrible crime.
◊◊One of the characters is indebted to you.
◊◊One of the characters is connected to
one of your rivals.
◊◊One of the characters knew you
from before your criminal dealings.
Take +1 Relation with
them.
Decide the nature of three
additional Relations: one
neutral (0), one meaningful
(+1), and one vital (+2).