Dirtpond

En boplats som sträcker sig över fyra zoner, Dirtpond NV, NE, SV och SE. Platsen är en stor soptipp och bebos av gruppen Smelly Feets, som alla är muterade grodor och paddor.