Sägnen om Korpehåla

Hördes första gången från: Gycklargillet i Moldträsk

Det sägs att dvärgarna bröt all blåmarmor som fanns att skörda i Korpehåla stenbrott och sedan lämnade platsen, varpå resarna flyttade in. Säkert är att man under varje fullmåne hör ett larm ur den jättelika stengrytan, ett oväsen som skrämmer djur på flykten milsvida omkring. Ingen med vettet i behåll närmar sig Korpehåla medan resarna håller vildgille.

521 – Vägspärren

Den smala stigen vindlar fram längs med sidan
av berget. När ni kommer förbi en krök ser ni ett
pass där branta klippor reser sig på båda sidor om
stigen. Någon har lagt en vagn på sidan så att den
blockerar stigen, och fyllt på med tunnor och sandsäckar.
Ni ser inga rörelser och hör inga ljud. Det
finns ingen väg runt.

Dvärgen Guntermann har bestämt sig för att
ersätta inkomsterna från sin sinande gruva
med ”skatt” från karavaner och andra resande.
Han har låtit sätta upp ett antal vägspärrar
i bergen. Väggspärren bevakas av tre
dvärgar. Blir de anfallna kommer de att blåsa
i ett horn och inom T6 stridsrundor dyker
ytterligare tre dvärgar upp. Vill rollpersonerna
passera utan strid måste de betala 3 silver
per person.

DVÄRGKRIGARE

STY 4, SMI 3, INT 2, KAR 2
FÄRDIGHETER: Närkamp 3, Rörlighet 2,
Skytte 3, Genomskåda 4
UTRUSTNING: Stridsyxa, nitläder, armborst

Det tredje Alderkriget

Enligt dödsmagikern Olaria:
Ca 840 e.s. – Alver och Dvärgar utrustar de förslavade Orcherna med vapen och leder dem till de slagfält som snart rann av blod från alla släkters ådror. Magikern Zygofer använder sig av Dödsmagi för att överleva de svåra år av krig som följer.

Dvärg

I begynnelsen gav guden Stor dina förfäder en ärta med uppgiften att bygga en värld runt den. De smidde och klurade och sjöng sina stensånger så att orden fäste och klotet växte. Under generationerna utökade dvärgarna stenklotet. Nu syns knappt rundningen längre. Så skall ni fortsätta bygga ända tills klotet når gudens brinnande ässja i skyn. De lata och odugliga alverna sattes att beväxa klotets yta med gräs och träd, allt för att hålla det fuktigt och bereda för nya lager såsom snickaren ruggar ytan på träet innan det kan limmas. Ändå har alverna en uppgift så att ni
kan fördra dem.

Med människorna är det annorlunda. De kom och avbröt oss i vårt heliga bygge. Era förfäder lurades ta orcherna som tjänare mot en bit av ert egensmidda land, men de odugliga kräken svek så snart det oundvikliga kriget kom. Människor är falska och många, men så även lössen, medan ni är guden Stors utvalda arbetare. Ni jagar undan ohyran med lämpliga vapen i hand och fortsätter ert arbete. Bara de yngre lockas att likt flåsande människor flänga runt i världens skarpa ljus utan mål och mening.

BÄSTA GRUNDEGENSKAP: STY
SLÄKTESTALANG: Bita ihop
TYPISKA YRKEN: Krigare, nasare, skald
TYPISKA KVINNONAMN: Hamhelda, Hilleva,
Skorinda, Torbenia, Trindi
TYPISKA MANSNAMN: Bodlo, Gandeman,
Hargamar, Tyrgar, Wulfred

 

Klaner

Belderannerna

Mindre dvärgklan som valt att gömma sig under jord i sitt rike Belderland, medan blodsdimman härjade.

Dveler – De Gamle

Ätt av forndvärgar som sägs ha grävt sig djupt att de försvunnit för evigt. De som påstår sig sett en Dveler, beskriver dem som bleka som inälvsmaskar och att de inte talar utan endast har någon slags gutturalt läte som språk.

Kaniderna – Järnhundarnas klan

Stolta och fysiskt starka. Mörka i både hår och skinn. Påtagligt vackra och många hävdar att de har svårt att se skillnad på de olika individerna, vilket har fött illasinnade rykten om att de är inavlade.

Kromberna – Väktarklanen

En dvärgklan med stark religiös övertygelse. De tjänar Stor och tänker inte låta andra varelser förstöra hans verk.

Meromannerna – Gruvklanen

Dvärgklan som är kända för att i århundranden slagits mot invarderande människor. De är ofta öppet rasistiska mot människor och orcher, och missbruk av alkohol och svampar är väldigt vanligt.

Mörkeståhl – De vanärade

En tidigare stolt adelsfamilj som föll i vanära. Ätten är idag väldigt splittrade då en del jobbar flitigt under andra klaner för att sakta bygga upp sin heder igen, medan andra i klanen accepterat sin lott och väljer att vandra i skuggorna av den undre världen.