Fördunkla sinne

✥✥ NIVÅ 1
✥✥ RÄCKVIDD: Kort
✥✥ VARAKTIGHET: Omedelbar
✥✥ INGREDIENS: Huva

Din dunkla uppenbarelse kan skapa oro, tvivel
eller livsleda hos ett offer. Ditt offer får skada
på KAR lika med effektgraden. Besvärjelsen
kan inte användas mot monster.