Hjortdjure35c4ed4a5793c1b66975480c65651cf_originalÄlgar är vanligast (i alla fall i Skandinavien efter
katastrofen) men även renar, rådjur och hjortar förekommer.

Till skillnad från övriga arter har älgarna sällan fasta revir och bosättningar, utan strövar fritt genom Paradisdalen
(och senare Zonen). De är enstöringar och den tydliga hierarkiska
ordning som präglar de flesta andra klaner saknas bland älgarna. Hjortdjuren är därtill betydligt färre till antalet än
andra muterade djur, och därför mycket sällsynta.

Du kan skapa en muterad älg som rollperson på normalt sätt, se kapitel 2 i Bok 1: Djuret i Mutant: Genlab Alfa.
De vanligaste sysslorna bland älgar är jägare, nåjd och helare. Krigare och samlare är mer sällsynta, men de finns.
Liksom andra djur kan du välja att vara “befläckad” och i så fall dra en mutation från Mutant: År Noll.

Bästa grundegenskap: Styrka

Möjliga djurförmågor: Dvala (ny förmåga)
Flyktsinne, Horn (ny förmåga),
Löpsnabb, Stor, Växtätare.

Labbnamn: Enligt traditionen i Genlab
Alfa döptes muterade älgar efter svenska
diktare, till exempel Boye 83, Fröding 14
och Heidenstam 7.
Älgarna bryr sig inte särskilt mycket om människans gamla vanor utan tar sig ofta andra namn.

Djurbeteende: För att återhämta tvivel måste älgen ge sig iväg ensam på en “rundlöpa” i vildmarken några timmar
(se sidan 86 i Bok 1: Djuret i Mutant: Genlab Alfa).

Mer info om dem finns i boken: ”Dö köttätare, dö!”, sid 41-43

Hundhotellet

Ett gammalt lyxhotell som stod kvar i området sen tiden då Paradisdalen var en vintersport turistort.

Hotellet har med sin marknad i generationer varit en samlingsplats för de flesta av djuren i dalen. Klaner som annars hatar varandra samlades fredligt för att ta del av den omfattande byteshandeln.

Hunddjurens klan tillhörde de större klanerna i dalen. Totalt cirka
200 djur, varav drygt hälften är olika sorters hundmutanter. Resten är varg- och rävmutanter. Inne i själva hotellbyggnaden
dominerade hundarna, medan rävar och vargar som regel bodde ute i på gårdsplanen i husvagnar, containrar och bilvrak.
Samtliga flockar släpptes dock som regel in på hotellets bottenvåning, där den gamla hotellbaren finns, och till den sumpiga
bubbelpoolen i källaren. Den fungerar inte längre, men duger fint till att doppa sig i.

Efter att Upproret attackerade och döda hundarnas alfa Lajka 09, så flydde de flesta hundar hotellet. Och efter Kronos föll och portarna i muren runt dalen öppnades, så lämnade hundarna dalen i små pack om nätterna under några veckors tid. Numera befolkar de zonen och packen växer snabbt till allt större klaner igen. Tids nog kommer de vara en maktfaktor igen.

Hotellet står idag öde och tomt, de få som är kvar i dalen skyndade sig dit och plundrade det på allt som inte satt fastbultat och har inte vågat sig tillbaka igen efter det. Rykten säger att någon ondska vilar över platsen och att en dag kommer Kronos återuppstå, då kommer det gamla hotellet åter bli kärnan i hennes imperium.

Labyrinten

Läskig plats under Paradisdalen, hemliga laboratorium, fängelseceller och sterila gångar som tycks vindla omkring i all oändlighet.