1592, 21 Juni

1592, 21 Juni – Vår krönikas startdatum.
Flera människor i trakten anställs av Lord Drechner i dennes nybyggda herrgård uppe vid Gibbeon Sjön.