Läka kritisk skada

✥✥ NIVÅ 2
✥✥ RÄCKVIDD: Armslängd
✥✥ VARAKTIGHET: Omedelbar
✥✥ INGREDIENS: Vitmossa
Du kan fokusera din magiska kraft till att läka
brutna ben och blödande sår. Besvärjelsen läker
direkt en kritisk skada. Om skadan är dödlig
krävs effektgrad 2.

Förinta odöd

✥✥ NIVÅ 2
✥✥ RÄCKVIDD: Nära
✥✥ VARAKTIGHET: Omedelbar
✥✥ INGREDIENS: Helig symbol
Döda som reser sig från sina gravar är en
kränkning av naturens ordning och måste
stoppas. Denna besvärjelse ger odöda skada
på STY lika med effektgraden. En odöd som
FÖRINTAS är borta för gott och kommer inte
tillbaka.

Själaljus

✥✥ NIVÅ 1
✥✥ RÄCKVIDD: Armslängd
✥✥ VARAKTIGHET: Omedelbar
✥✥ INGREDIENS: Levande ljus

Du kan rikta naturens kraft till att lysa upp
dunkla själar. Du läker direkt ett antal poäng
INT eller KAR lika med effektgraden.

Helbrägdagörare

✥✥ NIVÅ 1
✥✥ RÄCKVIDD: Armslängd
✥✥ VARAKTIGHET: Omedelbar
✥✥ INGREDIENS: Läkeört

Du läker automatiskt en sjukdom eller neutraliserar
ett gift i dig själv eller någon annan.
Effektgraden måste vara lika med eller högre
än sjukdomens Smittvärde respektive giftets
Giftstyrka delat med 3. Avrunda nedåt.

Helande händer

✥✥ NIVÅ 1
✥✥ RÄCKVIDD: Armslängd
✥✥ VARAKTIGHET: Omedelbar
✥✥ INGREDIENS: Lera
Du kan läka andras skada och utmattning genom
att lägga dina händer på dem. Du läker
direkt ett antal poäng STY eller SMI lika med
effektgraden. Besvärjelsen har ingen effekt på
kritiska skador.