Tistlahem

En befäst kyrka i gudinnan Hemes namn. En nunne-kloster för Hemesystrarna finns här, och en styrka Järngardister ledda av den beryktade Kapten Holmar Pansarhals (Se Slumpmötet De Odöda)