Grime

Klanlös anarkist. Surfare och adrenalinpundare. Delaktig i kidnappaningen och omfamnandet av spelarnas coterie. Dödade den unga svarta knarklangaren K9.

Sire till Yoki Saki.

Dödades i strid med coteriet och Jonah Sneijder.

Yoki Saki

Name: Yoki Saki
Concept:

Ambition:
Desire:
Predator:

Clan:
Generation:
Sire:


ATTRIBUTES

Strength
Dexterity
Stamina

Charisma
Manipulation
Composure

Intelligence
Wits
Resolve


SKILLS

Athletics
Brawl
Craft
Drive
Firearms
Larceny
Melee
Stealth
Survival

Animal Ken
Etiquette
Insight
Intimidation
Leadership
Performance
Persuasion
Streetwise
Subterfuge

Academics
Awareness
Finance
Investigation
Medicine
Occult
Politics
Science
Technology


Health
Willpower
Humanity
Hunger
Blood Potency
Blood Surge:
Mend Amount:
Power Bonus:
Rouse Re-Roll:
Feeding Penalty:
Bane Severity:
Resonance
Hunting

Caitiff – Klanlösa

• Erlet
Sire Okänd
En dyster tonårskille från Bulgaria, numera anarkist i Bistritz, Transylvanien

• Gundr,
Sire Okänd
Till synes en stirrig tvångsrakad viking från Norden, slöt sig till anarkisterna i Bistritz, Transylvanien

• Lucas Edwards,
Sire Okänd
Från Altsang, försvunnen sen slutet av 1200-talet.

• Victoria of Kent ,
Sire Okänd
Från Kent, numera bosatt i London, UK.