Kyla (KYL)

Avgör hur kall och kontrollerad du är i livshotande situationer. Avgör hur mycket stress du tål. Återhämtas med vatten.