Fyndtabell – Fantasy

Du rotar runt en del och hittar plötsligt:

Ett dvärgiskt ättebrev, med ett detaljerat släktträd utmålat.

Objektet tycks ha förvridits av demoniska krafter och tycks nu vara ett levande väsen.

— kvalite

täckt av nån slags mögligt kladd