Fyndtabell – Fantasy

Du rotar runt en del och hittar plötsligt:

Pilar med träspets

i eller virat runt föremålet finns en liten lapp med texten ”vårda mig ömt, tack”

— Staffan Rengeborg

Den ser rätt häftig ut