Magiskt sigill

✥ NIVÅ 1
✥ RÄCKVIDD: ARMSLÄNGD
✥ INGREDIENS: Krita att rita med

Du skyddar en person eller en plats (inte
större än en människa) mot magi under ett
kvartsdygn. Effektgraden för alla besvärjelser
som kastas mot personen eller platsen
under tidsperioden sänks med effektgraden i
MAGISKT SIGILL.

Känna magi

✥ NIVÅ 1
✥ RÄCKVIDD: KORT
✥ INGREDIENS: Slagruta

Är du magiker eller druid märker du i vanliga
fall automatiskt när någon annan använder
magi inom KORT avstånd, eller om ett föremål
du finner är laddat med magisk kraft.
Vill du veta närmare vilken sorts magi det
rör sig om måste kasta besvärjelsen KÄNNA
MAGI. Användning av denna besvärjelse krävs
också för att upptäcka magi som är DOLD.

Lockelse

✥ NIVÅ 1
✥ RÄCKVIDD: KORT
Symbolen upplevs som oemotståndligt lockande
av offret. Om effektgraden är lika med
eller högre än offrets nuvarande INT måste
han gå fram till symbolen och stirra på den i
en runda, även mitt i en strid. Sitter symbolen
på en person blir offret besatt av denna person
under ett kvartsdygn eller mer.

Lamslå

✥ NIVÅ 1
✥ RÄCKVIDD: KORT

Symbolens hypnotiserande kraft gör din fiende
handlingsförlamad.

Med effektgrad 1 förloraroffret sin korta handling i rundan, eller i nästa runda om han redan använt den.
Med effektgrad 2 förlorar offret sin långa handling.
Med effektgrad 3 förlorar offret båda sina handlingar,
och med effektgrad 4 förlorar han även alla eventuella bonushandlingar från talanger.

Besvärjelsen fungerar inte på monster.