Manipulera

Färdigheten kan t ex användas till att Charma, Ljuga, Beordra, Köpslå,  och Muta.

Genom att kombinera Motorik och Manipulera kan du använda dig av din fysik till att framstå som hotfull och antingen försöka skrämma motståndare från att attackera, eller få dem att känna att du är det största hotet just nu och låta dina vänner vara.

Tillsammans med Intelligens, kan Manipulera användas till Ljuga trovärdigt, beordra folk och fä till att göra som du säger.

Men det är oftast tillsammans med Karisma som Manipulera gör mest nytta. Charma, Köpslå eller varför inte Muta någon till att få tillgång till platser som du annars inte får tillgång till.

Antal lyckade

-1 (  – Katastrofalt, det här kommer göra ont!
I händelse av ett ännu lägre resultat, välj flera av dessa alternativ.

  1. Du misslyckas fatalt och skämmer ut dig själv.
  2. Du råkar avslöja dig själv och säger rakt ut vad du är ute efter.
  3. Du förolämpar personen du talar med, denne anfaller.

0 lyckade – Det misslyckas.
Personen lyssnar inte alls på dig. Tvärtom kan detta nog försämra er relation

1 lyckad – Det misslyckas, men…
Du lyckas inte göra det du hoppades på, men det var ändå inte helt misslyckat.  Du får chansen att vrida din handling till något annat, som kanske inte är lika bra som det du tänkte dig först, men som ändå ger en liten känsla av framgång.

Exempel:

  1. Du får inte som du vill, men motståndaren tar dig inte heller seriöst utan skrattar bort det som ett skämt.
  2. Du får det du vill, men priset kommer bli mycket högre än du tänkt dig.
  3. Personen kommer gå med på det för stunden, men hatar dig för det du ställer till med. Du får härmed en fiende.

 

2 lyckade – Det lyckas, men …

  1. Du får som du vill, men personen kommer ångra sig senare. Er relation kommer påverkas.
  2. Du får bara fragment av det du ville ha.

 

4+ lyckade – Du lyckas med imponerande effektivitet

För varje tärning utöver de första tre, får du välja en av de nedanstående förslagen eller komma på egna likvärdiga.

  • Personen imponeras av dig och er relation förbättras.

 

Sociala konflikter i Forbidden Lands

Ibland kan du få din vilja fram utan att ta till
våld, genom att bluffa eller övertala dina motståndare
utan att dra blankt stål. Det kan till
och med vara möjligt mitt under en pågående
strid om SL bedömer att det är rimligt. Till
konflikter utan våld använder du färdigheten
MANIPULERA (sid xx).

Det du begär eller det du försöker få motparten
att tro på måste vara rimligt – ingen SLP
kommer att gå på vad som helst eller agera helt
emot sina egna intressen, hur bra du än slår.
MONSTER: Många monster är så vildsinta eller
korkade att de helt enkelt inte går att påverka
med ord, hur välsmort ditt munläder än är.
Detta framgår i kapitel 5 i Spelledarboken.

Utförande

När du försöker övertala eller bluffa någon slår
du ett motståndsslag för MANIPULERA mot
motpartens GENOMSKÅDA. Både du och motparten
slår tärning, men det räknas bara som en handling för dig.
Om du lyckas MANIPULERA någon måste
motparten antingen göra som du vill eller omedelbart
angripa dig med fysiskt våld. Även om
motparten väljer att göra som du vill kan han
kräva någon form av motprestation från dig.
SL bestämmer vad motprestationen är, men det
måste vara rimligt att du kan utföra den. Det är
upp till dig att acceptera avtalet eller avstå.

Förhandlingsposition

Dina chanser att lyckas MANIPULERA någon påverkas av din förhandlingsposition, som bedöms av SL.

Var och en av dessa faktorer ger
dig modifikation +1 tärning:

✥ Du har fler personer på din sida.
✥ Det du önskar kostar inte motparten något.
✥ Motparten har tagit skada.
✥ Du har hjälpt motparten tidigare.
✥ Du lägger fram din sak mycket väl (SL:s
bedömning).

Var och en av dessa faktorer ger dig modifikation
–1 tärning:

✥ Motparten har fler personer på sin sida.
✥ Du ber om något dyrbart eller riskabelt.
✥ Motparten har inte något att vinna på att
hjälpa dig.
✥ Ni har svårt att förstå varandra.
✥ Avståndet mellan er är KORT eller längre.

Okvädningar

Att kunna smäda någon till att brytas ner fullständigt är en konst som inte alla behärskar. Denna sida är därför till för att komma med lite stöd och tips, över hur man bör formulera sig för att skymfa någon med bravur.

Mycket av listan har inspirerats fram från att lyssna till Henk, från Vi spelar rollspel, och hans geniala framförande av karaktären Deleth när de spelar Komfluxsviten av Erik Granström.


Du kan använda tabellen nedan, men den senaste versionen finner du här: Okvädesgeneratorn

System

Spelet kräver egentligen ingen uttalad förolämpning för att du som spelare ska få slå ett slag för att manipulera, hota eller charma (?) någon, men vi har här tagit fram en matris för att underlätta utifall man så önskar tillföra lite stämning i sitt rollspelade av svordomar.

Så slå ett slag för Charisma + Manipulera (Forbidden Lands) och välj en svordom utifrån formeln nedan

Grundformel

Fyll i denna mening med val från tabellen nedanför:
Din/Ditt [Kolumn A] [Kolumn B], Du är/Må du bli [Kolumn C]  en/ett [Kolumn D] [Kolumn E]

Kolumn AKolumn BKolumn CKolumn DKolumn E
VidrigaAvskumAvkomma frånTarmsjukKvalster
ÄckligaHorbockBroder/Syster tillEn-bentÅsna
TräckfylldaSnyltareNerpissad avSinnesslöSköka
SnortäcktaRövhasareSlickare avBakföddLoppa
BlodsprängdaSuputSmekare avDikesdykandeByfåne
TorrjukandeKålsupareUtskiten avSjälvdöendeTräsktroll
FörbannadeSänghalmsmökareAvhängd frånUppkräktBortbyting
SketnaSnorloskaAvskrapad frånRövklykan på en/ettLandkrabba
IllaluktandeRövpinneUppgrävd frånFisdoftandeSpillkråka
NerpissadeSpyhinkFramavlad avMosskläddBrax
RövkliandeSkäggvårtaSkrubbare avÖvervuxenGetabock
SnyltandeAvkommaBesutten avBarskrapadNarr
SlemharklandeGluttareTrolovade tillVårtpryddPissmyra
MjälligaSpottkoppEnäggstvilling tillSkelögdGalt
VarfylldaSvettfläckSvulst påRövsvettigAvskrädeshög
SpäckfylldaSårskorpaBegravd underBakfullLikmask
SkabbigaArmhålaSöndersmulad avSpetälskNavelgrävare
NersöladeTarmluddÖverbliven avMögligBlodigel
LedbrutnaSkavsårUpphostad avBesvikenFlugsvamp
InfesteradeKönsvårtaUtskiten avSkogstokigMaskätare
ÖverfylldaÖgongrusMiddag åtMångalenKadaver
SnorsjukaTarmvredSpetsad avRegnsjukRåtta
Ål-slemKluven itu avFörvittradFyllbult
LiggsårKärlekskrank
Kroppsöppning
Varböld
Bottenslam
Avkokssump
Halsslem
Pisspöl