Maskiner

Forskarna utvecklade under resan genom rymden kunskapen att implantera mekaniska implantat i mänskliga kroppar. Denna så kallade cybernetik kan göra människan starkare, tåligare och andra avancerade fördelar vilket underlättade arbetet med de allra tyngst arbetsuppgifterna. När de sedan nådde en planet som är fientligt inställd till människor, var det en fördel att kunna förstärka sig med maskindelar för att kunna överleva och jobba med saker som människor vanligtvis inte kunde annars. 

Tyvärr har cybernetik visat sig ha svåra bieffekter på både kropp och sinne, något som kom att kallas maskinfeber. Människor av högre status använder sig därför sällan av sådana implantat, utan de brukas främst av grovarbetare och soldater, för att kunna utföra sina tunga och farliga jobb.

Du kan välja att ha cybernetik från start eller skaffa under spelets gång. Det är dock väldigt dyrt och ofta farligt att skaffa dem. Om du börjar spelet med cybernetik, kommer du automatiskt även ha en skuld till någon. Nån som betalade för dina inplantat. En skuld som kommer behöva betalas tillbaka. Läs mer om cybernetik och hur den fungerar i kapitel 4. 

Cyborg – Text om cyborgs

Cyborgs nackdel är att de börjar med en rejäl skuld. Deras cybernetiska inplantat är dyra och någon har betalat dem. Gör upp med spelledaren om vem som betalade för cybernetiken, och hur er relation ser ut efter det.

 

Robot – Andra valde att skicka robotar ner till planetens yta, att se till att skydda människoliv. Dock verkar planeten även kunna påverka maskinerna. Dels utvecklades ett eget medvetande, men snart började även maskinerna drabbas av sjukdomar och andra udda effekter som normalt inte borde kunna påverka maskiner. 

Robotars nackdel är något som vi kallar för ett “Eko”. När de gör något som påminner om det som de arbetsuppgifter de gjorde innan de fick sina fria vilja, så riskerar de fastna i ett eko av den gamla programmeringen och göra exakt vad den gamla koden sa åt dem att göra. De kan försöka ta sig loss från detta läge en gång per dag, genom att lyckas med ett slag mot Intelligens + Viljestyrka. Misslyckas de med detta, så måste de fortsätta enligt sin programmering resten av dygnet. Om de attackeras eller på annat sätt tvingas bort från sina programmerade rutiner, får de försöka slå Intelligens + Viljestyrka igen, för att komma ur ekot.

Betraktarna

En grupp maskiner, programmerade till att vaka över Paradisdalen och dess invånare. Vem vet vad de sysslar med efter det stora Upproret?

head_v1Det finns flera olika modeller av Betraktarna. Den vanligaste var de så kallade Väktarna. Stora stridsmaskiner som påminner lite vakt om mänskliga varelser. Beväpnade med tre kulsprutepistoler inbyggda i dess högra hand, kan den skjuta sig igenom det mesta. I sin vänstra hand kan de fälla fram en ca 50 cm lång elbatong, tillräckligt kraftfull för att troligen kunna bedöva även de mest storväxta djuren i Paradisdalen. De pratar men säger sällan något utöver “Avlägsna er!” eller “Följ med oss eller ta konsekvenserna!”

head_d1En annan vanlig modell är Drönarna. Svävande små spioner som främst verkar vara att leta reda på dom som Väktarna sedan vill plocka in eller avlägsna permanent.

head_m1Om motståndet är alltför hårt, så kommer Mörsarna. Dessa stora skalbaggsliknande pansarvagnar vara ett understöd som regnar ond bråd död över ett område, fångtransport, eller transport av Väktare över svår terräng så som vatten eller bergsterräng,

Det har även ryktas om mindre men minst minst lika farliga modeller, så som Kryparna, en mindre modell ofta utformad som spindlar, skorpioner eller liknande, och som infiltrerar och spejar. Det sägs att de till och med kan inplantera små plattor i kroppen på folk och fä, och därefter styra dem.